Dynamiczny rozwój możliwości

Co i jak?

Co ?

Życie.
Codzienne. Życie w tej chwili. Życie takie jakie jest.
Życie wolne od jakichkolwiek idei, teorii, wytycznych.
Życie w kontakcie z sobą. W kontakcie z wszystkim jej przejawami z radością, śmiechem, zabawą jak i również ze smutkiem, bezradnością i zamętem…
Życie w pełnej świadomości siebie.

Jak?

Uważnie.
W obecności.
W obserwacji siebie samego zawsze w chwili obecnej.
Bez życia „z drugiej ręki”. Bez fałszu i obłudy. Bez walki i oporu.
Uświadamiając sobie kim jestem, co naturalnie przynosi transformację i wolność.

Poprzez zainteresowanie się samym sobą, poznanie siebie samego.
Poprzez świadome usunięcie ze swojego wnętrza destrukcyjnych przekonań, wierzeń, poglądów, emocji, które nieświadomie zasilamy swoją energią i tym samym stwarzamy wewnętrzny konflikt.
Poprzez jasny, czysty umysł, który naturalnie tworzy wewnętrzną ciszę, w której serce otwiera się na życie.

Zapraszam Cię do życia: prostego, na luzie i z sensem.

Kontakt

Marcin Palion

Telefon: 791 499 730

Mail: poczta@marcinpalion.pl

Skype: palion13

Profil Facebook